Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

G E L E C E K & T R E N D L E R

E d i t ö r -

İ ç i n d e k i l e r

2

İnovasyon

için para

yeterli mi?

M. Rauf Ateş

Yönetim Yeri

Trump Towers, Kule 2, Kat: 21-24, 34387, Şişli-İSTANBUL

Tel: 0 212 410 32 28 Faks: 0 212 410 32 27

Yay›nc›

Doğan Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.Ş

www.doganburda.com

Reklam Grup Başkan›

Viki Habif

Grup Başkan Yard›mc›s›

Nil Ertan

Teknik Müdür

Nusret K›r›ml›oğlu

Tel:

0 212 336 53 60 (3 hat)

Faks:

0 212 336 53 90

Rezervasyon

Tel:

0 212 336 53 00-57-59

Faks:

0 212 336 53 92-93

Ankara Reklam

Tel:

0 312 207 00 72-73

İcra Kurulu Başkanı

Mehmet Y. Y›lmaz

Yay›n Direktörü

(Sorumlu)

M. Rauf Ateş

Yayın Yönetmeni

Sedef Seçkin Büyük

Yaz›işleri Müdürü

Ebru F›rat

Haber Müdürü

Şeyma Öncel Bayıksel

Görsel Yönetmen

A. Bertuğ Pat›r

Yayın Kurulu

(Alfabetik sırayla)

M. Rauf Ateş,

Hüseyin Gelis, Sedef Seçkin

Marka Müdürü

Gökçe Aykaç Mutlu

Ankara Temsilcisi

Erdal İpekeşen

Tel: 0 312 207 00 95

DB Okur Hizmetleri hatt› Tel: 0212 478 03 00

okurhizmetleri@doganburda.com

DB Abone Hizmetleri hatt›

Tel: 0212 478 03 00 Faks: 0212 410 35 12-13

abone@doganburda.com

Yönetim

Genel Yayın Koordinatörü

Yeşim Denizel

Projeler Direktörü (Tüzel Kişi Temsilcisi)

Ferit Özkaşıkçı

Satış Direktörü

Orhan Taşkın

Finans Direktörü

Didem Kurucu

Üretim Direktörü

Servet Kavasoğlu

capital@doganburda.com

T

ürkiye’de son yıllarda hiç olmadığı kadar “inovasyon” ve “AR-GE”

konuşuyoruz. Hükümetten patronlara, CEO’lardan CIO’lara kadar

herkesin gündeminde bu var. Çoğu zaman AR-GE’ye yapılan yatırımların

düşük olmasından ve mühendis yetiştirme ile istihdamın yetersizliğinden

söz edilir. Bunların hepsinin doğru olduğu gerçek. Tartışmaya gerek yok.

Ancak benim de desteklediğim, ilerleyen sayfalarda okuyacağınız önemli

bir gerçeğin altını çizmek istedim. Siemens uzmanları, bunu şu sözle

formüle etmiş:

“Araştırma ve geliştirmeye yapılan bu harcamalardan sakın inovasyon

becerisinin AR-GE’ye en fazla para döken şirketler sıralamasıyla

hesaplandığı anlamı çıkarılmasın.”

Bu saptamayı da çeşitli örneklerle ortaya koymuşlar. Ben sadece birini

paylaşıp, ilerleyen sayfaları okumanızı öneriyorum. Alman Volkswagen,

AR-GE’ye yılda 13,5 milyar dolar harcıyor, “En İnovatif Şirketler”

araştırmasında 21’inci sırada yer alıyor. Buna karşılık 13,2 milyar dolar

harcayan Samsung, 3’üncü sırada yer alıyor. Yani para her şey değil,

daha fazlasına ihtiyaç var. Aynen katılıyorum.

Gelecek ay görüşmek üzere…

Saygılarımla…

İÇİNDEKİLER

Kozmik bir gizem

.............................................................................................................................

3

Alışılmadık fikirler ve iyi bir fonlama

....................................................

5

Keşfetmeyi yeniden keşfetmek

...........................................................................

8