Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

10

Gelecek&Trendler

l

Ocak 2016

İnovasyon

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)

yazılımını kullanabiliyor. Bugün bu şirketin

PLM yazılımını daha da geliştirmek için

çalışan çok sayıda Siemens uzmanı kendi

kariyerlerine yeni kurulmuş küçük birer

teknoloji şirketinde başladı.

Geleceğin elektrik çağı da diğer önemli

bir pazarı temsil ediyor. 2100 yılı itibarıyla

fosil yakıt kullanımından tamamen

vazgeçilmiş olması pratik olarak mümkün.

Bu şirket için geleceğin iş segmentlerini

tanımlama ve sonra onları bölümler içinde

uygulama hedefiyle çalışan Siemens

uzmanları, bu devrimci yaklaşımın bizim

enerji sistemlerimizden neler bekleyeceğini

ve bu durumun geleceğin elektrik

piyasaları açısından ne anlama geleceğini

anlamak için araştırmalar ve simülasyonlar

yapıyor.

Zamanın nabzını elinde tutmak

Bundan dolayı bizim onlardan ilk

aşamalarından itibaren faydalanmak için

bu gibi trendleri zamanında tanımlamamız

gerekir. Üstelik bu trendler bir bölgeden

bir başkasına da değişiklik gösterebilir.

Sonuç olarak Siemens gibi global

ölçekte faaliyet gösteren bir şirketin

araştırmacılarının dünyanın dört bir

yanında parmaklarının ucunda zamanın

nabzını daima hissediyor olması şarttır. Bu

amaçla başta Almanya, Birleşik Devletler,

Hindistan ve Çin olmak üzere 27 farklı

ülkedeki 170’ten fazla yerleşkede 32

bin 100 Siemens çalışanı araştırma ve

geliştirme çalışmaları yapıyor.

Tüm bunlar Siemens’te tıpkı

üniversiteler, araştırma enstitüleri ve

küçük ama çevik teknoloji şirketleriyle

birlikte dünya genelinde ortak araştırmalar

yapmak ve yardımlaşmak kadar fikirlerin

dış kaynaklandırılma sürecinin de gayet iyi

bir şekilde oturtulmuş olduğunu net olarak

gösteriyor. Bundan sadece Siemens değil

aynı zamanda Siemens’in deneyiminden,

kaynaklarından ve global ayak izinden

faydalanan iş ortakları da kazançlı çıkıyor.

Bir zamanlar kendisi de yeni kurulmuş bir

teknoloji şirketi olan Siemens, geliştirdiği

güçlü fikirler, sıkı çalışması ve sabrı

sayesinde bugün global bir kuruluşa

dönüştü. Günümüzde kendisini sürekli

olarak yeniden keşfeden bir şirket olarak

ön plana çıkıyor. Bunun da ötesinde,

Siemens icat etme yöntemlerini de sürekli

olarak yeniden keşfeden bir şirket.

Siemens’in Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımı üretimine başlanmasından

çok daha uzun bir süre önce ürünlerin dijital olarak planlanmalarını mümkün kılıyor.

Gitta Rohling

Buket Yaman

/

buket.yaman@siemens.com

Çin şehri Nanjing’deki Siemens’in sayısal

kontrol sistemleri fabrikasının test

odasındaki Siemens araştırmacıları.

New Jersey, Princeton’daki Siemens

araştırmacıları görüntüleme sistemleriyle

ilgili çalışmalarını tartışıyor.

Hindistan’daki Yazılım Geliştirme Grubu, Siemens

Bölümleri’nin hepsinde kullanılan ürünlerin

yazılım sorumluluğunu üstlenmiş durumda.