Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Gelecek&Trendler

l

Ekim 2015

9

22’sini ve Almanya da yüzde 6,8’ini

kaybediyor. Bu rakamların ışığında

Avrupa Birliği 2012 Ekim’inde “Verimli Su

Kaynakları Yönetimi (ICeWater)” adıyla

bilinen bir araştırma projesi başlattı.

İçinde Siemens gibi şirketler ile Aquatim

ve Metropolitana Milanese gibi su altyapı

hizmetleri şirketlerinin de olduğu bu

projenin ortakları şimdi su kalitesini ve

arzını arttırabilmek için ellerinden geleni

yapıyor.

Bu projede yer alan Siemens ekibinin

başında Münih ve Erlangen’deki kurumsal

teknolojilerde (CT) global teknoloji alan

ağları ve iletişiminde proje lideri olan Dr.

Parag Mogre var. Bu ekip şimdi Timişoara

ve Milan’daki su arzı şebekelerini,

suyun akış hızını, basıncını,

geçirgenliğini, bulanıklığını ve klor

içeriğini ölçen sensörle donatarak

bu şebekeleri çok daha “akıllı” hale

getirdi.

Boruların iç ve dış yüzeylerine

tutturulan bu sensörler suyun basıncını

ve akış hızını ölçmek için ultrason ve

mıknatıssal indükleme tekniklerinden

faydalanıyorlar. Bu ölçümler sayesinde

denetleyicilerin boruların durumu

ve sızıntıların yeri konusunda

çıkarımlarda bulunmaları mümkün

hale geliyor.

Mogre, “Biz bu sensörlerin yanı

sıra konut binalarına da akıllı sayaçlar

yerleştirmek istiyoruz. Bu gibi sayaçlar

bir binadaki suyun akış hızını kaydeder

ve su altyapı hizmetleri şirketlerinin

düzgün bir su arzını çok daha iyi

planlamasını ve sunmasını sağlayacak

verileri üretirler. Alınan sonuçların

katılımcı şirketlerin kendi su arzı

şebekelerini genişlettiklerinde su

kaybının sınırlandırılmasına da katkıda

bulunması bekleniyor” diyor.

Timişoara ve Milan’daki

A

B tarafından fonlanan ve Connect.

Euranet adıyla bilinen bir girişime

göre, Romanya nüfusunun yaklaşık

yarısının bugün halen temiz içme suyuna

erişimi yok.

Köylerin yalnızca yaklaşık yüzde

10’unda bir su arzı şebekesi bulunduğu

için bu durumdan en büyük zararı bilhassa

kırsal alanlar görüyor. Ancak bakımsızlıktan

köhnemiş su boruları ve kötü su kalitesi

olağanüstü derecede yaygın olduğu için

kamuya ait su şebekesine bağlı 11 milyon

Romanyalının da çok daha iyi durumda

oldukları söylenemez. Aquatim’e göre

bu ülkenin en büyük üçüncü şehri olan

Timişoara’da her gün tahminen 330 bin

insana hizmet veren ve 637 kilometre

uzunluğunda bir su arzı şebekesi var. Ancak

2012 yılında buradaki suyun yüzde 41,5’lik

kadar bir kısmı borulardan sızarak toprağın

altında kaybolmuş.

Damla damla kaybediliyor

Bu gibi sorunlar sadece Romanya ile sınırlı

değil. Bu bölgedeki diğer ülkelerin de

başı ağır sorunlarla dertte. Örneğin İtalya.

Su arzı şebekelerine yapılmış uygunsuz

yatırımlar yüzünden bu ülkenin içme

suyunun yüzde 30’u evlerdeki çeşmelere

ulaşmadan önce kaybolup gidiyor. Fransa

bu şekilde kendi suyunun yüzde 26’sını

kaybediyor, İspanya ve İngiltere yüzde

İçme suyunun yaklaşık dörtte biri tüketicilere ulaştırılırken yolda kaybediliyor.

Birbirine bağlı ölçüm cihazları, sensörler ve pompalarla donatılmış yeni tür bir

çevrimiçi platform bu alanda verimliliğin artırılması için gerekli bilgileri sunma

sözü veriyor.

Su şebekeleri bilinçleniyor

Gürültü

sensörleri

AMR

müşteri

noktaları

Basınç

sensörleri

Akış ve basınç

sensörleri

Kendiliğinden

kapanır vana

AKIŞ VE BASINÇ SENSÖRLERİ

Su şebekesindeki sensörler su kaybının frenlenmesine ve enerji tüketiminin azaltılmasına

yardımcı oluyor. ICeWater projesinin bir parçası olarak İtalya, Milan’da akıllı su sayaçlarıyla

donatılmış bir test bölgesi.

Uzaktan çözüm hizmetleri