Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

G E L E C E K & T R E N D L E R

E d i t ö r -

İ ç i n d e k i l e r

2

Suyumuza

sahip

çıkalım!

M. Rauf Ateş

Yönetim Yeri

Trump Towers, Kule 2, Kat: 21-24, 34387, Şişli-İSTANBUL

Tel: 0 212 410 32 28 Faks: 0 212 410 32 27

Yay›nc›

Doğan Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.Ş

www.doganburda.com

Reklam Grup Başkan›

Viki Habif

Grup Başkan Yard›mc›s›

Nil Ertan

Teknik Müdür

Nusret K›r›ml›oğlu

Tel:

0 212 336 53 60 (3 hat)

Faks:

0 212 336 53 90

Rezervasyon

Tel:

0 212 336 53 00-57-59

Faks:

0 212 336 53 92-93

Ankara Reklam

Tel:

0 312 207 00 72-73

İcra Kurulu Başkanı

Mehmet Y. Y›lmaz

Yay›n Direktörü

(Sorumlu)

M. Rauf Ateş

Yayın Yönetmeni

Sedef Seçkin Büyük

Yaz›işleri Müdürü

Ebru F›rat

Haber Müdürü

Şeyma Öncel Bayıksel

Görsel Yönetmen

A. Bertuğ Pat›r

Yayın Kurulu

(Alfabetik sırayla)

M. Rauf Ateş,

Hüseyin Gelis, Sedef Seçkin

Marka Müdürü

Gökçe Aykaç Mutlu

Ankara Temsilcisi

Erdal İpekeşen

Tel: 0 312 207 00 95

DB Okur Hizmetleri hatt› Tel: 0212 478 03 00

okurhizmetleri@doganburda.com

DB Abone Hizmetleri hatt›

Tel: 0212 478 03 00 Faks: 0212 410 35 12-13

abone@doganburda.com

Yönetim

Genel Yayın Koordinatörü Yeşim Denizel

Projeler Direktörü (Tüzel Kişi Temsilcisi) Ferit Özkaşıkçı

Satış Direktörü Orhan Taşkın

Finans Direktörü Didem Kurucu

Üretim Direktörü Servet Kavasoğlu

capital@doganburda.com

Ç

ocukluğumuz büyük su sıkıntılarıyla geçti. O dönemlerde pek az evde su

deposu ve onu dairelere taşıyan hidrofor sistemi vardı. Su neredeyse gündüzleri

ender akardı. O nedenle geceleri kalkar, kap kacak ne varsa su doldururduk. Su

geldiğini anlamak için muslukları açık bırakır, bazen ıslak bir eve uyanırdık.

O yıllardan bu yana oldukça büyük mesafe aldık. Yapılan yatırımlar ve donanımlı

binalar sayesinde o günlerden uzağız. Ancak hala su kaçakları ve verimsiz su iletimi

konusunu aşabilmiş değiliz.

İşin doğrusu Gelecek&Trendler’deki yazıyı okuyuncaya kadar Avrupa’nın bizden çok

iyi durumda olduğunu düşünürdüm.

Çok iyi bir örnek olmayabilir ama Romanya’da büyük bir su şebekesinde kayıp

oranı yüzde 41,5 düzeyine ulaşıyor. İtalya’da içme suyunun yüzde 30’u, daha evlere

ulaşmadan toprağa karışıyor. Fransa’da bu oran yüzde 26, İngiltere’de ise yüzde 22.

Ve bence altyapı açısından Avrupa’nın en iyi ülkelerinden biri olan Almanya’da bu

oran sadece yüzde 6,8 düzeyinde seyrediyor.

Oranlara bakın… Bir tarafta yüzde 41,5, diğer tarafta ise yüzde 6,8 fark var.

Oldukça kıt bir kaynak olan suyu, çok ihtiyacı olan insanlara ulaştırmadan yok

ediyoruz.

Oysa Almanya’nın ve başka ileri ülkelerin yolundan giderek, dijital uygulamaları

benimseyerek suyu daha verimli kullanmak mümkün… Türkiye’de bu konuda

yatırımlar olduğunu biliyorum. Ama görünen o ki daha fazlasına ihtiyaç var.

Umarız bu konuda gerekli adımlar da atılacaktır.

İyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…

Saygılarımla…

İÇİNDEKİLER

New York şehri şimşek hızındaki devreleme

sayesinde ışıldamaya devam edebiliyor

............................................

3

Kağıtsız dokümantasyon: İlaç geliştirme ve

üretim süreçlerini olağanüstü hızlandırıyor

.........................

4

Su şebekeleri bilinçleniyor

.............................................................................................

9