Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 1 / 12 Next Page
Page Background

&

Su şebekeleri

bilinçleniyor

İçme suyunun yaklaşık

dörtte biri tüketicilere

ulaştırılırken yolda

kaybediliyor. Yeni tür

bir çevrimiçi platform

bu alanda verimliliğin

arttırılması için gerekli

bilgileri sunma sözü veriyor.

New York şehri

şimşek hızındaki

devreleme sayesinde

ışıldamaya devam

edebiliyor

Siemens şu anda New

York’un enerji tedarikçisi

Con Edison ile birlikte Aşağı

Manhattan’daki enerji

şebekesini sel baskınlarından

kaynaklanan hizmet

kesintilerine karşı daha

dirençli bir hale getiriyor.

İlaç imalatında üretim sürecinin tüm aşamalarının

detaylı bir şekilde dokümantasyonunu zorunlu

kılan son derece katı şartnameler söz konusudur.

Siemens’in “kağıtsız ilaç üretimi”ne yönelik yeni

bir çözümü ise örneğin kişiselleştirilmiş kanser

tedavilerinin sunumunu kolaylaştırarak verimlilikte

dikkate değer boyutta artış sağlıyor.

Kağıtsız

dokümantasyon:

İlaç geliştirme ve üretim

süreçlerini olağanüstü

hızlandırıyor

Yenilikçilik ve gelecek araşt›rmalar› dergisi

l

Ekim 2015

Gelecek

Trendler

www.siemens.com.tr