Gelecek ve Trendler - page 1

Güvenlikten sağlığa her alanda yaşam, yeni
teknolojiler sayesinde kolaylaşıyor.
&
Yaşam teknolojileri
Panik yok!
Simülasyon teknolojileri
sayesinde tehlikeli
vakaları gerçekleşmeden
farkedip önlem almak
mümkün.
Dijital muhafızlar
Gelecekte akıllı sistemler
sayesinde potansiyel
tehditler önceden
kapsamlı bir şekilde tespit
edilebilecek.
Gelecek
Trendler
Yenilikçilik ve gelecek araşt>rmalar> dergisi
l
Mayıs 2013
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...11
Powered by FlippingBook