Background Image
Previous Page  7 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 42 Next Page
Page Background

6

yönünde teşvik edici rol üstlenmek önem taşıyor.

Sahip olduğu güçlü kişiliği, taşıdığı erdemlerle bir-

likte toplumsal veya kurumsal hizmete sunmaya

öncelikli olarak hazır olmak, ahlaklı bir insanın

olgunlaşmış doğasını betimler. Tıpkı özel yaşamdaki

gibi veya çalışan-işveren bütününde olduğu gibi...

Siemens olarak şirketimizin kültüründe insanlık, per-

formans ve başarı her daim ön planda tutulmuştur.

Bunun neticesinde hedef, başarıya her zaman layık

olmaktır. Eğer değerlerimizi korur ve şeffaflıktan

ödün vermezsek bunu çok iyi başarabiliriz.

Elinizde tuttuğunuz bu rehberin amacı, ‘Etik ve

Compliance’ gibi hepimizin hassasiyet göstermesi

gereken konu başlıklarında aydınlatıcı bilgileri siz-

lerle paylaşmaktır. Bu vesileyle, bu rehberin hazırlan-

masındaki yoğun emekleri ve üstün gayretlerinden

ötürü, Siemens’te uzun yıllar çalışmış olan Sayın Sait

Samlı’ya teşekkürü de borç bilirim. Çalışmanın sizlere

kolaylık sağlaması umuduyla...

Hüseyin Gelis

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO