Background Image
Previous Page  5 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

4

Dr. M. Sait Samlı

04.04.1951 Gaziantep doğumlu olan ve lise öğreni-

mini Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde tamamlayan

Sait Samlı, Berln Teknik Üniversitesi’nde Endüstri

Yüksek Mühendisliği okuyarak doktorasını yapmış,

aynı üniversitede 6 yıl araştırmacı ve öğretim üyesi

olarak çalışmıştır.

1987 yılında Türkiye’ye dönen

Sait Samlı, Alcatel-Teletaş, Leitz ve Siemens’te

Endüstri Mühendisliği, Proje yönetimi, Merkezi Plan-

lama ve Asset yönetimi,Satış ve Operasyon Planla-

ması, Stratejik Planlama, Değişim Yönetimi, Etik ve

Compliance konularında yönetici olarak çalışmıştır.

2000-2007 yılları süresince EFQM – Avrupa Kalite

Ödülü değerlendiriciliği yapan Sait Samlı, Siemens

Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kalite Direktörü görevini

30.09.2007 tarihine kadar yürütmüştür.

01.10.2007’den itibaren yine Siemens A.Ş.’de Regio-

nal Compliance Officer (RCO) görevini üstlenen

Sait Samlı 30.09.2013’de emekli olarak Siemens’ten

ayrılmıştır.

Bu rehber, 2007-2013 yılları arasında Siemens’te yaşanan “compli-

ance” tecrübeleri ışığında hazırlanmıştır. Dr. Compliance olarak bu

rehberin hepinize faydalı olmasını umut ediyorum.