Background Image
Previous Page  4 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 42 Next Page
Page Background

3

1.

Önsöz

1.1 Etik nedir?

1.2 Etik / Ahlak / Hukuk İlişkisi

1.3 Değişim Yönetimi ve Liderlik

1.4 Şirket Değerlerimiz

1.5 Etik ve Mevzuata Uyum

(Ethics&Compliance - E&C*)

1.5.1 Zorunlu İçerik

1.6 Siemens Etik ve Mevzuata Uyum Sistemi

1.6.1 Önleme (Prevent)

- Eğitim

- Risk Değerlendirmesi

- Birlikte Hareket Etme

(Collective Action)

1.6.2 Tespit Etme (Detect)

- Mevzuata Uyum Kontrolleri

- Bize bildirin! (Tell us!)

1.6.3 Eyleme Geçme (React)

1.7 Hediye ve Ağırlama

1.8 Bağış, Sponsorluk ve Üyelik

1.9 İş Ortakları

2.0 Kolaylaştırıcı Ödemeler

2.1 Rekabet ve Antitröst

3.0 Etik Kodları (Code of Conduct)

- Çıkar Çatışması

4.0 Sosyal Medya

5.0 Çeşitlilik

6.0 Son Söz

İçindekiler

* Ethics & Compliance (E&C): Rehber

kitabımızda bazı yerlerde E&C kısaltması

kullanılacaktır.