Background Image
Previous Page  12 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 42 Next Page
Page Background

11

1.5 Etik ve Mevzuata Uyum Sistemi

(E&C Sistemi)

Yolsuzluk, asırlardır görülen ve para veya kişisel

çıkarlar karşılığında etik olmayan bir şekilde dav-

ranma biçimidir.

Gücünü veya konumunu kötüye kullanarak haksız

çıkar sağlayan kişilere müsamaha gösterilmesi hiçbir

şekilde kabul edilemez. Bu tür yaklaşımlar haksız

rekabete yol açarak dünya ekonomisine, ülkelerin

kalkınmasına, gelişime ve yenilikçi yaklaşımlara zarar

verir ve etik anlayışın yayılımını tehlikeye düşürür.

Yolsuzluk, kamu yararına ve ülkelerin geleceğine

zarar verdiğinden neredeyse tüm dünyada yasadışı-

dır ve bu nedenle yolsuzlukla mücadele kanunları

bulunmaktadır. Ancak bu yasaların her zaman etkin

olarak uygulandığını söyleyebilmek mümkün

değildir.

Hatta kamu çalışanlarının rüşvet alması durumunda

ölüm cezasına çarptırıldıkları ülkelerde bile sıklıkla

rüşvet skandalları yaşanabilmektedir.

Bir şirket E&C sistemini uygulamak istediğinde,

bunun öncelikle bir kültür değişimi olacağını bilmeli-

dir. Bu zorlu süreçte şirket sahipleri / ortakları ve tepe

yönetimi bu değişim için kesin kararlı olmalı ve

bunun ön koşul olduğunu kabul etmelidir.

Eğer şirket yönetimi geçmişte moda olan birçok yak-

laşımdaki gibi konuya “Rakiplerimiz yapıyor biz de

geri kalmayalım, E&C sistemi dış itibar için önemli

olacaktır”, diye yaklaşırsa hiç başlamamaları kendileri

için daha iyi olacaktır. Çünkü E&C sistemi kuran

ancak etkin olarak uygulayamayan şirketler, yapılan

uygunsuzluklar ortaya çıktığında daha ağır zarar

görürler.

Yolsuzlukla mücadele yasaları

dünya çapında geçerli hale geldi.

Compliance nedir?

Compliance davranışlarımızı düzenleyen

kurallara uygun davranmaktır.

SOX-Sarbanes

Oxley

Yolsuzluk

İnsan

Hakları

Veri gizliliği

Taciz -

Ayrımcılık

Değerler,

şirket kültürü

İçerden

öğrenenlerin

ticareti

Tedarikçiler/

Müşterilerle

İlişkiler

EHS

Göç

Kara para

aklama

Risk

yönetimi

IP ve

Copyright

Rüşvet

Çalışan hakları

Şirket

kaynaklarını

suistimal

Rekabet-Anti tröst

Çıkar Çatışması

Mevzuata Uyum (Compliance) iş dünyasında çok iyi

bilinen bir yaklaşımdır ve yasalara ve kurallara

uymak anlamına gelir. Global alanda faaliyet

gösteren kurumlar, yalnız ülkesinin yasaları ve

şirketinin kural ve yönetmeliklerine bağlı değildir.

Sınırlar ötesi geçerliliği olan bütün yasa ve kuralları

dikkate almak zorundadır (FCPA,UK Bribery Act, UN

Global Compact vb.).

Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları

Yasası (FCPA) ABD - 1977

Sarabanes-Oxley-Yasası SOA

§§ 302, 406 e.a.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

Örgütü (OECD) Konvansiyonu

Uluslararası faaliyetlerde resmi

görevlerini yerine getirmeleri

esnasında yabancı uyruklu

yetkililerin aktif rüşvet

eylemlerini kapsamaktadır.

... ABD, Avustralya, pek çok

Avrupa ülkesi - Almanya 1997

Ulusal Rüşvetle Mücadele Kanunları

100’ü aşkın ülkenin FCPA’ya benzer kanunları bulunmaktadır.

Tüm ülkelerde yerel kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmesini

yasaklayan yasalar bulunmaktadır. Bu konuda yerel yasalar da hızla

ABD yasalarıyla aynı düzeye gelme eğilimindedir.

Uluslararası Rüşvetle

Mücadele ve Rekabet

Hukuku Yasası

Almanya - 1997

§§ 331-335; 229, 300 StGB

Almanya Kurumsal

Yönetişim Kodeksi - 2002

İngiltere Rüşvetle

Mücadele Yasası - 2011

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi Avrupa Konseyi - 2002