Background Image
Previous Page  11 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 11 / 42 Next Page
Page Background

10

Davranışlarımızın temelinde

değerlerimiz yatar.

Siemens Değerleri

Global İş Dünyası İçin

Sorumlu

Etik ve

Sorumlu

Davranış

Kurallarına

Bağlı

Mükemmel

Hedefimiz

Yüksek

Performans ve

Mükemmel

Sonuçlar

Yenilikçi

Sürdürülebilir

Değerler

Yaratmak İçin

Yenilikçi

Olmak

Sorumlu

Etik ve Sorumlu İlkelerimiz:

• Yasalara uyarız.

• Tüm insanların haysiyetine saygı

gösteririz.

• Sağlık ve güvenliği geliştiririz.

• İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde

yürütürüz.

• Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla

olan ilişkilerimizde adil davranırız.

• Taahhütlerimize bağlı kalırız.

• Mülkiyete saygılıyız.

• Çevrenin korunması için çabalarız.

• İyi bir kurumsal vatandaş olmayı

taahhüt ederiz.

• En iyi sonuçları almak için tüm

kapasitemiz ve var gücümüzle

çalışırız.

Günümüzde şirketler, değişen dünyayla birlikte hiç

olmadıkları kadar yüksek etik standartlara bağlı kal-

mak durumundadırlar. Siemens’de biz, tüm yasal ve

etik gerekliliklere uymaya ve mümkün olanın en iyi-

sini yapmaya kararlıyız. Kurumsal sorumluluğumu-

zun hedefi, tüm işlerimizi en üst seviyede, profesyo-

nel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir.

Uygun olmayan davranışlar için hiçbir şekilde tole-

rans gösterilmemelidir. Her Siemens çalışanının

yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine

uymasını ve toplumun gelişmesi için çalışmasını des-

tekleriz. Bu kurallar sadece Siemens içerisinde uygu-

lanmakla kalmamalıdır; aynı zamanda iş ortakları-

mızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da etik

davranış standartlarını benimsemeleri yönünde des-

teklememiz gerekir.

Mükemmel

Yüksek Performans ve Mükemmel Sonuçlara Ulaşma

İlkelerimiz:

• Kendimiz için en iyisi olmaya

yönelik hedefler belirler ve bunlara

ulaşırız.

• Tutkuluyuz.

• Daha ileri gitmek için hevesliyiz.

• Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket

ederiz.

• Her zaman gelişime açığız ve

kusursuz kalite için çabalarız.

• Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve

karşılaştıkları zorlukları tam olarak

anlarız.

• Sistemli olarak kişisel

becerilerimizi geliştirir, bu şekilde

potansiyelimizi artırırız.

• Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde

hareket ederiz.

• Geleceği önemser ve rekabetçi

kalabilmek için değişimi

kucaklarız.

Yenilikçi

Sürdürülebilir Değer Yaratmak İçin Yenilikçi

İlkelerimiz:

• Yarattığımız yeniliklerle

müşterilerimize benzersiz rekabet

avantajı sunarız.

• Girişimci davranırız.

• Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız.

• Yetenekli ve vizyon sahibiyiz.

• Trendleri belirleriz.

• Mevcut durumu her zaman

sorgularız.