Background Image
Previous Page  10 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 10 / 42 Next Page
Page Background

9

Biz burada bitmeyen tartışmaların detayına girmek

yerine etik bir liderlik için gerekli olan özellikleri

belirtmeyi tercih ediyoruz.

Yüzyılı aşkın süredir başarısını sürdüren şirketlere

bakıldığında vizyon ve strateji sahibi liderlere sahip

olduklarını görürüz.

Bu liderlerin ortak özellikleri şunlardır: Hedeflerini

gerçekleştirmek için yaratıcılık ve yenilikçiliği destek-

lemişlerdir. Şirketin değerlerini ve etik anlayışını pay-

daşlara yaymışlardır. Davranış biçimiyle rol model

olan,dürüst ve güvenilir liderlerdir.

Unutulmamalıdır ki global değişim, kaynakların kıt-

lığı, işsizlik, nüfus artışı, gelir dağılımı dengesizliği,

ayrımcılık gibi sorunlar, etik bir liderlik ve sürdürüle-

bilirlik yaklaşımlarını vazgeçilmez kılar.

ETİK LİDER

YAPMAZ

Ekibini Geliştirmemek

Kibirlilik

Despotluk

Başkalarını Suçlamak

Kendini Geliştirmemek

Bilgi Paylaşmamak

Dinlememek

Hatasız Görünmek

Geçmişe Sarılmak

YAPAR

Vizyoner Olma

Rol Model Olma

Birleştirir

Özgüvenlidir

Değişimi Gerçekleştirme

Duygusal Olgunluk

İyi İletişim

Adil - Dürüst Olma

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

1.4 Şirket Değerleri

Sorumluluk Sahibi Bir Şirket Olmak

Bu temeller üzerinde yükseldik

“Bugün, şirketimizin geleneğine

uygun şekilde, çalışanımızı her

şeyden önce birey olarak

görüyoruz. Amacımız, çalışanda

sorumluluk ve şirketin

aktivitelerine katılma isteği

uyandırmaktır. Bu anlayışla, her

çalışan Siemens adının bir

temsilcisidir. Hepimiz böyle

düşünürsek, gücümüzü koruruz.”

1847

Werner von Siemens

Değişimi yönetebilmek için şirket değerleri, liderlik

kültürü, E&C konuları özel önem taşır. Bir şirketin

çalışanlarının ve kamuoyunun güvenini kazanması

uzun yıllar alır ancak bu güven çok hızlı kaybedilebi-

lir. Siemens sahip olduğu itibarı, 165 yılı aşkın süre-

dir edindiği birikim ve tecrübesiyle elde etmiş ancak

yolsuzluk skandalı ortaya çıktığında bütün paydaşla-

rına derin bir hayal kırıklığı yaşatmış ve itibarı ciddi

hasar görmüştür.

Yolsuzluk, kanunlara aykırı olduğu gibi Siemens’in

savunduğu temel değerlerle de çelişir. O yüzden bu

acı tecrübe Siemens için büyük bir ders olmuş ve yol-

suzlukta sıfır tolerans yaklaşımı ön plana çıkmıştır.

Lakin sıfır tolerans yaklaşımını şirketlerde yalnızca

cezalandırma yöntemini kullanarak hayata geçirmek

mümkün değildir, aynı zamanda en tepeden başla-

yan bir davranış ve kültür değişikliğiyle de uygulan-

ması, şirketin lider ve yöneticilerin E&C yaklaşımı için

rol model olması ve söyledikleriyle yaptıklarının

uyumlu olması gereklidir (walk the talk).

Unutulmamalıdır ki çalışanlar yöneticilerinin sözlerini

değil davranışlarını örnek alırlar. Yaptığımız her şeyin

temelinde, Siemens tarihi, başarıları ve markası ile

bütünleşen dürüstlük anlayışımız olmalıdır. E&C anla-

yışımız, değerlerimize bağlılığımızın ve işimizi

sorumluluklarımızın bilincinde, şeffaf ve etik kural-

lara uygun olarak yürüttüğümüzün hiç tartışmasız

göstergesi olmalıdır.